Екологічні послуги

Image

Компанія ТОВ "Екоресурси Закарпаття" надає наступні пслуги з екології:

    • Атестація робочих місць
    • Розробка схем санітарної очистки
    • Екологічний аудит підприємства
    • Послуги екологічної лабораторії
    • Надання консультаційних послуг у сфері екології

Детальніше ознайомитись можна нижче:

ТОВ «Екоресурси Закарпаття» надає послуги - атестація робочих місць для підприємств зі шкідливими умовами праці згідно Постанова КМУ 01.09.1992 N442, яка передбачає санітарно-гігієнічні дослідження на підприємстві, оцінку факторів, що впливають на працівників, у комплексі, визначення ступенів шкідливості та небезпеки з зазначенням категорії шкідливості праці, перелік працівників, які мають право на пільгову пенсію. За результатами досліджень складається карта умов праці (Інструкція зі змінами Мінпраці-Мінздоров’я України 22.03.1993 N06-960).

Розробка схем санітарної очистки виконується нашим підприємством ТОВ «Екоресурси Закарпаття» згідно з Наказом Мінрегіонбуду 23.03.2017  № 57 та ДБН Б.2.2-6:2013 з повним переліком робіт, визначених законодавством. Санітарна очистка міста – це ряд санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на охорону здоров’я населення і збереження довкілля, та включає в себе ряд робіт по збору, видаленню, знешкодженню і переробці побутових відходів, на міських територіях. Схема санітарного очищення повинна розроблятися на період 25 років і спрямована на вирішення вказаних завдань. Через кожні 5 років в дані схеми потрібно вносити уточнення або взагалі зміни.

Екологічний аудит підприємства добровільний та обов’язковий (ст 12 ЗУ «Про екологічний аудит»), внутрішній та зовнішній (ст 6,7 цього ж закону) може проводитись нашими фахівцями із застосуванням акредитованої лабораторії з виїздом до клієнта. Ми працюємо як на приватний аудит, так і на замовлення органів державної влади та місцевого самоврядування. В штаті ТОВ «Екоресурси Закарпаття» є акредитовані екологи-аудитори.

Послуги екологічної лабораторії (акредитованої), у тому числі - виконання контрольних замірів шкідливих викидів та їх концентрації, - встановлення рівня забруднення на межі СЗЗ, - фіксування показників поверхневих, підземних, зворотних вод для водокористування, - опис (за результатами дослідження) складу та властивості грунтів. У відповідності до наданих нашим клієнтам дозволів лабораторія виконує усі необхідні заміри та формує звіт. Послуги лабораторії у режимі «невідкладно» надаються нами у разі запиту клієнта задля отримання інформації перед проведенням перевірок на об’єкті.

Надання консультаційних послуг у сфері екології здійснюється нами з урахуванням усіх змін законодавства, у тому числі розробка до проектів, які не мають розділу ОВД відповідних матеріалів у зв’язку з введенням у дію 18.12.2017 ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля", яким цей розділ запроваджено для усіх без виключення проектів поряд з ОВНС. 

©2021 ТОВ "Екоресурси Закарпаття". Всі права застережено.

Пошук