Поводження з відходами

Спеціальний паспорт МВВ
Декларації про утворення відходів, Інвентаризація відходів

Спеціальний паспорт МВВ

Спеціальний паспорт місця видалення відходів (далі - МВВ) складається власником МВВ відповідно до цієї Інструкції. Дані паспорта МВВ, після його затвердження і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру місць видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів.
До місць видалення відходів прирівнюються місця довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів.
Згідно ст. 33 Закону України «Про відходи», на кожне місце видалення відходів (МВВ) складається спеціальний паспорт, в якому вказуються найменування і код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний і якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць видалення та інформація про методи контролю та безпечну експлуатацію цих місць.

 

При розробці паспорта враховуються:

 

  • природно-геологічна характеристика МВВ
  • характеристика відходів
  • технологія видалення відходів
  • відомості про систему спостережень за якістю вод, грунтів, повітря поблизу МВВ
  • дані карток і відомостей прибутково-видаткових документів
  • матеріали виробничої паспортизації відходів

Декларації про утворення відходів

Суб’єкти господарювання у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів становить від 50 до 1000 умовних одиниць, щороку подають декларацію про відходи.

Інвентаризація відходів

Інвентаризація відходів - комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення та обстеження місць утворення відходів і об'єктів поводження з ними.
У технічному звіті про інвентаризацію вказуються технологічні, фізико-хімічні, санітарні, екологічні та інші параметри відходів, що утворюються на підприємстві. Крім того, описуються методи їх контролю та вимірювання, технології транспортування, зберігання, утилізації, обробки, видалення і поховання, визначення небезпечного впливу на довкілля та здоровя людей. У результаті проведення інвентаризації відходів визначається максимальний обсяг відходів, який підприємство має право розмістити на своїй території або відправити на утилізацію. Інвентаризація відходів є досить складним і тривалим процесом.

Реєстрова карта об’єкту утворення відходів та об’єкта оброблення та утилізації відходів

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998р. №1360 "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів", в Україні затверджено форми реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ).

 

Реєстрова карта об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм:

  • форма 1 - реєстрова карта об'єкта утворення відходів (РК ОУВ)
  • форма 2 - реєстрова карта об'єкта оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ)

 

Реєстрова карта ОУВ, ОУОВ документ, що складається за матеріалами інвентаризації об'єкта утворення відходів або об'єкта оброблення та утилізації відходів, на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибуткових і видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами. Реєстрові карти містять характеристику об’єкта утворення відходів (назва, контакти, вид діяльності, загальна кількість відходів, показник загального утворення відходів, його розрахунок).
Фахівці ТОВ «Екоресурси Закарпаття» розробляють реєстрові карти для власників ОУВ та ООУВ для того, щоб дані таких реєстрових карт (РК), після затвердження їх, і присвоєння таким об’єктам відповідного реєстраційного номера, вносились до Реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, яким користуються Замовники послуг з поводження з відходами.
©2021 ТОВ "Екоресурси Закарпаття". Всі права застережено.

Пошук